Informasjon om utviklingsprosjektet

Tjenesteverktoy

AudioPlus har mottatt den gledelige nyheten at VERDIKT-programmet hos Forskningsrådet, ønsker å støtte vårt ønske om å utvikle et nyskapende tjenesteverktøy, som skal føre til mer aktiv brukermedvirkning under høreapparattilpasningen.

Dette er en fantastisk god nyhet, som gjør at AudioPlus kan gjennomføre utviklingsprosjektet i nært samarbeid med smÃ¥ og store samarbeidspartnere i inn – og utland.

Les mer om tildelingen her.

AudioPlus ønsker å rette en stor takk til HLF, SINTEF, NAV, HiST, audiopedagoger, audiografer, audioingeniører, Innovasjon Norge med flere som har vært med på å bidra til å utvikle prosjektbeskrivelsen. Mer informasjon og omtale om prosjektet vil komme fortløpende , og vi gleder oss til å komme i gang